Miljö & kvalité

Med omtanke om människor och miljö arbetar vi aktivt med miljöfrågor. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och har höga ambitioner att utveckla detta arbete. Under hösten 2006 blev vi även certifierade enligt ISO 9001:2000.

Vi har regelbundet uppföljningsrevisioner från certifieringsbolaget Det Norske Veritas som kontrollerar att miljö och kvalitetsarbetet i våra projekt ständigt utvecklas och förbättras. Våra certifikat säkerställer att du som kund har rätt att förvänta dig att våra arbeten utförs på ett professionellt sätt med en hög kvalitet.

Här är några punkter i vårt miljö- & kvalitetsarbete:

  • Vid nyinvestering väljer vi alltid maskiner och fordon med lågemissionsmotorer som också är förberedda för alternativa bränslen.
  • För att förebygga miljöolyckor och läckage av kemikalier till mark och vattendrag finns spillberedskap i våra maskiner och fordon. 
  • Dagligen genomförs kontroller av våra maskiner med avseende på läckage och säkerhet.
  • Många av våra maskin- och fordonsförare har genomgått de tre utbildningar som Vägverket kräver (Miljö, Säkerhet På Väg och Hjälp På Väg). Flertalet av våra maskinister och fordonsförare har även utbildning i ADR och Eco Driving.
  • Våra maskiner kör på biodiesel med 7 % inblandning av RME eller med HVO 100.
  • Miljögodkänd hydraulolja enl SS 15 54 34 finns på alla nya maskiner.
  • I vår teknikgrupp arbetar vi med att utbilda våra medarbetare i ny teknik. Många av våra arbetsmaskiner är utrustade med senaste teknik som ex grävsystem med GPS.
  • Vi kan även hjälpa er med arbetsledning som på ett optimalt sätt fördelar maskinresurserna över objektet.
  • Vid eventuella maskinhaveri kan vi snabbt genom våra verkstäder och verkstadsbussar reparera maskinen eller eventuellt byta maskinen så att inga onödiga driftstörningar uppstår.
  • Våra maskinister har stor erfarenhet från arbete hos olika beställare såsom Trafikverket, Skanska, Kommuner m fl.

Säkerheten står högst på vår dagordning!

Vi har särskilda ”ordnings och skyddsregler” som bland annat innebär att all personal som vistas på våra arbetsplatser är utrustad med varselkläder, skyddsskor, hjälm och synlig legitimation. Vi är noga med att alla våra förare innehar gällande behörigheter för respektive maskin/fordon.

Våra maskiner och redskap som används är självklart besiktigade enligt gällande föreskrifter.