Maskinstyrning & Teknik

Allt fler ser de stora fördelarna med maskinstyrning både produktionsmässigt och ekonomiskt. 

Schakt och Transport har två anställda Mätspeciallister som arbetar med GPS- och Maskinstyrning. 

Vi hjälper er med 3d-modeller för att använda systemen kostnadseffektivt.

Vi hyr ut totalstationer främst med inriktning mot hyvlar för maskinstyrning.

Vi monterar/etablerar lokala GPS-referensstationer. 

Vi erbjuder er hjällp med etablering, montering, support, felsökning och uthyrning av GPS-utrustning och maskinstyrningskomponenter.

Vi utför packningsdokumentation med vältar, i stråk eller med GPS.

Vi utför även mätuppdrag med drönare, resultatet kan redovisas som massberäkning, 3d-modell eller foton.

Vårt fokus ligger på att ha en ny och fräsch maskinpark. Vi investerar kontinuerligt i nya maskiner, senaste teknik vad gäller tillbehör och mätteknik för att vara optimala i projekt.

Vår verkstad är utbildad på samtliga maskingrupper. De servar och underhåller alla maskiner enligt långsiktig plan. Vi siktar på att reparera innan utrustning går sönder för att minimera stillestånd som är kostsamma för oss men framförallt kund.

Vår verkstad är inte bara till för våra egna makskiner. Vi verkar även externt och levererar minst lika bra som märkesverkstäderna.