Berggruppen

Inom Skanska finns en losshållningsverksamhet i form av en Berggrupp. Berggruppens uppdrag är att säkerställa att lagar och förordningar efterlevs, att rätt människor med rätt kompetens finns ute på våra projekt, att vi hanterar den explosiva varan på ett korrekt sätt och att vi bedriver sprängarbeten så effektivt och kostnadsmedvetet som möjligt. 

I vår dagliga verksamhet utför vi ovanjordssprängning i både mindre och större projekt. Projekten som vi utför varierar i både komplexitet och omgivning. Vi arbetar som underentreprenör till både interna och externa kunder.

I Berggruppen disponerar vi över 10 st borrvagnar i varierande storlek. Vi erbjuder både mindre radiostyrda borrvagnar som lämpar sig för arbeten som kräver smidighet och flexibilitet. Likväl kan vi erbjuda större hyttmaskiner som lämpar sig för en mer besvärlig terräng men som kräver en hög borrkapacitet. Flera utav våra maskiner är dessutom utrustade med GPS-styrning för att förenkla vardagen ute på projekten och samtidigt minska på behovet av utsättningstjänster. Med anledning av omgivningspåverkan i form av buller och damm, har vi inom Berggruppen även investerat i ljuddämpade borrvagnar och centraldammsugare för att möta de krav som ställs inom vissa projekt.

Berggruppen består idag av ett 25-tal medarbetare som besitter en hög kompetens och mångårig erfarenhet kring alla typer av sprängarbeten. Vi har en komplett organisation för att kunna bedriva sprängarbeten i både större och mindre projekt runtom i Sverige. 

Har Ni frågor rörande ovanjordssprängning? Önskar ni få ett anbud från oss? Eller behöver ni rådgivning inom ett bergprojekt?

Tveka inte att höra av er till nedanstående personer:

Öst

Mats Alexandersson, Projektchef Öst

Väst

Joakim Käpynen, Projektchef Väst